Polityka prywatności
obowiązuje od 25 maja 2018 r.


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.


Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny jest Agata Zambrowska, ul. I. Malmeda 13/19, 15-440 Białystok

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres info@talkshop.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Zapytanie o ofertę
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas kotaktu mailowego, bądź telefonicznego, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w trakcie rozmowy lub w korespondencji.
Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informujemy, że firmą oferującą usługi hostingowe dla strony talkshop.pl jest: The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski, z siedziba przy ulicy Wróblewskiego 18,
93-578 Łódź, posiadającą numer NIP: 728-266-32-34 oraz numer REGON: 100-377-635. Podmiot ten zapewnia o działaniu zgodnie z wymogami RODO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przechowujemy przez czas nieokreślony.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej:

prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres info@talkshop.pl

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

Zmiany w Polityce prywatności
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności.